Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 34/2018: Spațiul de birouri în instituțiile UE: s-au observat unele bune practici de gestiune, dar și o serie de deficiențe

Romanian icpdf.png 5 MB
13.12.2018

Instituțiile consacră aproximativ 11 % din bugetul lor cheltuielilor administrative cu imobilele. Componența portofoliilor imobiliare diferă și depinde de mandatul și de structura organizatorică a fiecărei instituții, însă, în toate cazurile, o parte semnificativă din spațiul utilizat este destinat birourilor. Comisia deține cel mai mare portofoliu imobiliar, din care peste 80 % reprezintă spațiu de birouri.

Curtea a examinat modul în care cele cinci instituții care au cele mai mari spații pentru birouri (Parlamentul, Consiliul, Comisia, Curtea de Justiție și Banca Centrală Europeană) își gestionează cheltuielile din acest domeniu. Auditul a acoperit clădirile acestor instituții din Bruxelles, Luxemburg și Frankfurt și a inclus o comparație a datelor și a procedurilor lor de gestiune cu cele ale altor instituții și organisme ale UE.

În ansamblu, Curtea a constatat că instituțiile își gestionează eficient cheltuielile cu spațiile de birouri și că deciziile în materie erau bine fundamentate. Instituțiile cooperează unele cu altele și aplică principii similare de luare a deciziilor. Strategiile lor imobiliare nu sunt însă formalizate întotdeauna și, în unele cazuri, erau depășite. Mecanismele de finanțare a proiectelor mari de construcții pe care Curtea le-a analizat erau adesea complexe, lucru care a afectat în unele cazuri transparența bugetară. Cele mai multe dintre aceste proiecte au cunoscut întârzieri, care au dus în unele cazuri la costuri suplimentare. Majoritatea instituțiilor nu își monitorizează în mod adecvat portofoliul imobiliar. Instituțiile trebuie să dezvolte indicatori comuni și să amelioreze coerența datelor prezentate autorităților bugetare.