Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Raport în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014

Raport în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014

Romanian icpdf.png 1 MB
21.12.2018

cu privire la orice datorie contingentă (pentru Comitetul Unic de Rezoluție, Consiliu, Comisie sau pentru altă entitate) rezultată, pentru exercițiul financiar 2017, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament