Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 10/2020: Infrastructurile de transport din UE: pentru ca efectele de rețea să se materializeze la timp, este necesar ca implementarea megaproiectelor să prindă viteză

Romanian icpdf.png 9 MB
16.06.2020

Curtea a auditat modul în care Comisia Europeană a gestionat opt megaproiecte transfrontaliere de transport în 13 state membre. Acestea se numără printre legăturile-cheie care lipsesc și de care este nevoie pentru a se asigura conectarea rețelelor naționale și a se crea astfel coridoare europene de transport continue. Costul total al estimat al infrastructurilor de transport de maximă importanță selectate era de 54,0 miliarde de euro, din care UE a plătit până în prezent 3,4 miliarde de euro.

Curtea a constatat că este puțin probabil ca rețeaua centrală să fie operațională până în 2030, așa cum s-a planificat în 2013. Întârzierile în construcția și în darea în exploatare a acestor megaproiecte pun în pericol funcționarea eficace a cinci dintre cele nouă coridoare TEN-T. Curtea a identificat exemple de planificare deficitară și de implementare ineficientă. Supravegherea asigurată de Comisie cu privire la finalizarea la timp a rețelei prezintă neajunsuri și este realizată „de la distanță”, dar Comisia are totuși la dispoziție un instrument care poate fi valorificat în vederea îmbunătățirii performanței.

Pentru a se asigura o mai bună gestiune financiară a acestor investiții de mai multe miliarde de euro, Curtea formulează o serie de recomandări vizând atât sprijinirea planificării lor pe termen lung, cât și îmbunătățirea gestionării și a supravegherii lor.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (EN)

Lyon-Torino (EN)

Tunelul de bază Brenner (EN)

Legătura fixă Fehmarn Belt (EN)

Y vasca și conexiunea sa cu Franța pe coridorul atlantic (EN)

Canalul Sena-Europa de Nord (o componentă principală a legăturii Sena-Escaut) (EN)

Autostrada A1 (RO)

Linia ferată E59 (EN)