Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 16/2020: Semestrul european – Recomandările specifice fiecărei țări abordează probleme importante, însă punerea lor în aplicare trebuie să fie ameliorată

Romanian icpdf.png 2 MB
03.09.2020

Începând din 2010, semestrul european a asigurat un ciclu anual de coordonare a politicilor economice și fiscal-bugetare din cadrul UE. Conform constatărilor Curții, Comisia a prezentat o analiză solidă a progresului economic anual pentru toate statele membre în rapoartele sale de țară, a coordonat Strategia Europa 2020, ceea ce a permis atingerea a șase din opt obiective până în 2020, și a propus în atenția Consiliului recomandări specifice relevante pentru statele membre. În schimb, Curtea a constatat, de asemenea, că rata de punere în aplicare integrală sau substanțială a recomandărilor specifice în statele membre a fost scăzută și a formulat un set de recomandări în vederea ameliorării eficacității semestrului european și a activității desfășurate de Comisie pentru a pune în aplicare procesul în conformitate cu regulamentul de bază. Aceste recomandări vizau consolidarea accentului pus pe domeniile în care progresele sunt lente (combaterea sărăciei și cercetarea), precum și consolidarea monitorizării punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări, a legăturii dintre fondurile UE și aceste recomandări și a feedbackului furnizat în scris de Comisie cu privire la programele naționale de reformă.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.