Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 20/2020: Combaterea sărăciei în rândul copiilor – Este necesară o mai bună direcționare a sprijinului oferit de Comisie

Romanian icpdf.png 2 MB
29.09.2020

Sărăcia în rândul copiilor rămâne o chestiune gravă în UE, aproape unul din patru copii fiind expus riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Diverse studii au subliniat în repetate rânduri că investirea la un cost financiar relativ redus în timpul copilăriei poate aduce câștiguri de-a lungul întregii vieți.

Curtea a decis să desfășoare acest audit întrucât combaterea sărăciei în rândul copiilor este în continuare o provocare în numeroase state membre. Obiectivul Curții a fost de a evalua dacă Comisia a contribuit în mod eficace la eforturile statelor membre de a reduce sărăcia în rândul copiilor.

S-a constatat că relevanța instrumentelor neobligatorii din punctde vedere juridic ale Comisiei este limitată prin natura lor, dar căaceasta are la dispoziție unele instrumente mai puternice. Totuși,din cauza lipsei de informații legate direct de sărăcia în rândulcopiilor, era dificil, dacă nu chiar imposibil, să se evalueze în cemăsură a fost eficace contribuția acestor instrumente la eforturilestatelor membre de reducere a sărăciei în rândul copiilor.