Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 19/2020: Digitalizarea industriei europene: o inițiativă ambițioasă, al cărei succes depinde de angajamentul de durată al UE, al statelor membre și al întreprinderilor

Romanian icpdf.png 3 MB
22.09.2020

Digitalizarea este asociată cu o mai bună performanță în afaceri, dar întreprinderile din UE nu profită pe deplin de tehnologiile avansate pentru a inova. În 2016, Comisia a lansat inițiativa privind digitalizarea industriei europene, care avea scopul de a consolida competitivitatea UE în domeniul tehnologiilor digitale și de a se asigura că fiecare întreprindere din Europa poate beneficia pe deplin de inovațiile digitale.

Curtea a constatat că strategia Comisiei de sprijinire a digitalizării industriei europene era bine fundamentată și beneficia de susținerea statelor membre, dar că aceasta a avut o influență limitată asupra strategiilor majorității statelor membre vizitate de Curte și nu conținea informații cu privire la efectele preconizate. Comisia a desfășurat mai multe activități menite să sprijine crearea și funcționarea centrelor de inovare digitală în statele membre. Aceste centre nu au beneficiat însă decât de un sprijin limitat din partea majorității statelor membre vizitate de Curte.

Existența unor niveluri bune de conectivitate în bandă largă reprezintă o condiție prealabilă pentru digitalizare. În ultimii ani s-au făcut progrese în acest sens, dar, după toate probabilitățile, nu toate statele membre vor atinge obiectivele fixate de UE pentru 2020 în materie de bandă largă, iar atingerea obiectivelor stabilite pentru 2025 va fi chiar și mai dificilă.

Curtea recomandă Comisiei ca, împreună cu statele membre, să ia măsuri suplimentare cu privire la finanțare, la monitorizare, la centrele de inovare digitală și la conectivitatea în bandă largă.