Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 23/2020: Oficiul European pentru Selecția Personalului: este timpul ca procesul de selecție să fie adaptat la nevoile de recrutare aflate în continuă schimbare

Romanian icpdf.png 3 MB
29.10.2020

Concursurile organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) constituie poarta de intrare către funcția publică a Uniunii Europene (UE). Într-un context marcat de evoluția nevoilor în materie de recrutare și de reducere a nivelului efectivelor de personal, instituțiile UE au început să pună sub semnul întrebării măsura în care aceste concursuri continuă să fie adecvate pentru selecția noilor angajați. Curtea a constatat că, în general, concursurile organizate de EPSO au permis instituțiilor să răspundă nevoilor lor în materie de potențiali noi angajați cu profiluri generale, dar că ele s-au dovedit a fi mai puțin eficiente și eficace în ceea ce privește recrutarea de specialiști. Curtea formulează o serie de recomandări vizând consolidarea procesului de selecție, introducerea unui nou cadru de selecție pentru specialiști și ameliorarea capacității EPSO de a se adapta la actualul mediu aflat în rapidă schimbare.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.