Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 01/2021: Planificarea rezoluțiilor în cadrul mecanismului unic de rezoluție

Romanian icpdf.png 4 MB
14.01.2021

În 2014, UE a instituit mecanismul unic de rezoluție (MUR) pentru a asigura rezoluția ordonată a băncilor care sunt în curs de a intra în dificultate, cu o sarcină minimă de partea contribuabililor, evitându- se totodată operațiuni costisitoare de salvare a băncilor. Curtea a examinat cât de adecvate erau cadrul de politici și structura organizatorică privind planificarea rezoluțiilor, precum și calitatea și adoptarea la timp a planurilor de rezoluție pentru bănci. Conform constatărilor Curții, mecanismul unic de rezoluție a înregistrat progrese, dar lipsesc unele elemente-cheie și sunt necesare acțiuni suplimentare. În special, setul de politici fie nu aborda încă toate domeniile relevante, fie prezenta deficiențe. Anumite deficiențe, cum ar fi finanțarea în caz de rezoluție sau armonizarea procedurilor naționale de insolvență pentru bănci, trebuie remediate de legiuitori. Curtea recomandă Comitetului Unic de Rezoluție să își îmbunătățească politicile privind planificarea rezoluțiilor, să asigure adoptarea planurilor de rezoluție în timp util, precum și conformitatea lor deplină cu cerințele legale și să aloce personal suficient pentru supravegherea planificării rezoluțiilor de către autoritățile naționale de rezoluție pentru băncile mai puțin semnificative. Curtea invită legiuitorii să instituie praguri mai obiective și cuantificate pentru declanșarea măsurilor de intervenție timpurie.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.