Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 07/2021: Programele spațiale Galileo și Copernicus ale UE: serviciile au fost lansate, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a se asigura utilizarea acestora

Romanian icpdf.png 4 MB
21.04.2021

Sistemul global de navigație prin satelit Galileo și programul Copernicus de observare a Pământului sunt inițiative emblematice ale politicii spațiale a UE. Acestea oferă servicii valoroase, care permit o navigare și o datare mai precise, și furnizează date valoroase despre Pământ.

Totuși, nu există încă o strategie cuprinzătoare pentru promovarea utilizării acestor servicii și nici un cadru statistic conceptual care să permită o evaluare fiabilă a beneficiilor aduse de programe.

Curtea a constatat existența unor deficiențe în monitorizarea utilizării și a observat că unele elemente esențiale ale programului Galileo nu sunt încă disponibile. Obiectivele și impactul mai multor acțiuni esențiale care susțin utilizarea serviciilor furnizate de Galileo și de Copernicus nu erau clare și Comisia a profitat doar parțial de posibilitățile de a promova aceste servicii în legislația sau în standardele UE.

Curtea formulează recomandări pentru remedierea acestor probleme.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.