Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Raportul privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2020

Romanian icpdf.png 15 MB
15.11.2021

Curtea de Conturi Europeană a examinat rezultatele obținute de programele de cheltuieli ale UE finanțate de la bugetul Uniunii, pe baza informațiilor referitoare la performanță provenite de la Comisie și din alte surse, inclusiv pe baza propriilor activități recente de audit și de analiză. Ea a evaluat, de asemenea, dacă și în ce mod Comisia și colegiuitorii au utilizat învățămintele desprinse din cadrele financiare multianuale (CFM) anterioare (de exemplu, din evaluări posterioare, evaluări ale impactului și audituri) pentru a îmbunătăți modul în care sunt concepute programele de cheltuieli din perioada 2021-2027 și performanța acestora.​