Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 09/2021: Dezinformarea care afectează UE: un fenomen sub supraveghere, dar nu încă sub control

Romanian icpdf.png 3 MB
03.06.2021

Dezinformarea reprezintă o preocupare serioasă în societățile organizate. Platformele de comunicare socială și noile tehnologii au sporit amploarea acestui fenomen și viteza cu care informațiile false sau înșelătoare pot ajunge la diferite categorii de public, vizate sau nevizate. La data elaborării sale, Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării era relevant, dar incomplet. Chiar dacă punerea sa în aplicare este, în linii mari, pe drumul cel bun și există dovezi ale unor evoluții pozitive, acesta nu a produs toate rezultatele preconizate. Curtea formulează recomandări pentru a îmbunătăți coordonarea și asigurarea răspunderii pentru acțiunile întreprinse de UE în vederea combaterii dezinformării, punând accentul pe mecanismele operaționale ale Diviziei pentru comunicare strategică a Serviciului European de Acțiune Externă și pe grupurile sale operative. Curtea recomandă creșterea implicării statelor membre în sistemul de alertă rapidă, precum și îmbunătățirea monitorizării platformelor online și a asigurării răspunderii acestora. De asemenea, Curtea subliniază necesitatea unei strategii a UE privind educația în domeniul mass-mediei care să includă combaterea dezinformării și adoptarea de măsuri menite să permită Observatorului european al mass-mediei digitale să își atingă obiectivele ambițioase.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.