Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 18/2021: Supravegherea de către Comisie a statelor membre care ies dintr-un program de ajustare macroeconomică: un instrument adecvat care trebuie raționalizat

Romanian icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Comisia este responsabilă cu supravegherea statelor membre din zona euro care ies dintr-un program de ajustare macroeconomică, cu scopul de a se asigura că acestea își mențin stabilitatea economică și financiară. Această supraveghere este în beneficiul statelor membre și al creditorilor acestora. Curtea a examinat concepția, punerea în aplicare și eficacitatea supravegherii efectuate de Comisie pentru cele cinci state membre vizate (Irlanda, Grecia, Spania, Cipru și Portugalia). Ea a constatat că, deși supravegherea era un instrument adecvat, eficiența sa era afectată de obiective neclare și de o punere în aplicare ce nu era suficient de raționalizată și de bine direcționată. Curtea a adresat Comisiei recomandări privind soluționarea acestor probleme, inclusiv o revizuire a legislației relevante care să permită integrarea activităților sale de supraveghere în semestrul european.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.