Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 07/2022: Instrumente pentru internaționalizarea IMM-urilor: un număr mare de acțiuni de sprijin, care nu sunt însă pe deplin coerente și coordonate

Romanian icpdf.png 2 MB
17.05.2022

Curtea a evaluat dacă politica UE privind internaționalizarea IMM-urilor este susținută de o strategie coerentă și coordonată și dacă Rețeaua întreprinderilor europene și inițiativa Startup Europe au contribuit cu succes la această internaționalizare.

Deși Comisia a pus în aplicare multe acțiuni pentru a sprijini internaționalizarea IMM-urilor, acestea nu sunt suficient de coerente și de coordonate. Rețeaua întreprinderilor europene și-a atins obiectivele, dar are nevoie de mai multă vizibilitate și de o acoperire mai bună în țările terțe. Inițiativa Startup Europe răspunde nevoilor întreprinderilor nou-înființate doar pe termen scurt, iar monitorizarea și coordonarea din cadrul acesteia sunt insuficiente.

Curtea recomandă Comisiei să îmbunătățească gradul de cunoaștere, coerența și sustenabilitatea acțiunilor, să sporească vizibilitatea Rețelei întreprinderilor europene, cooperarea acesteia cu programe similare și acoperirea sa geografică, precum și să îmbunătățească monitorizarea și eficacitatea pe termen lung a inițiativei Startup Europe.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.