Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 16/2022: Datele în politica agricolă comună – Potențialul volumelor mari de date pentru evaluările PAC nu este valorificat

Romanian icpdf.png 3 MB
28.06.2022

Utilizarea unei abordări bazate pe date concrete/factuale pentru luarea deciziilor de politică necesită diverse date din diferite surse, precum și analiza ulterioară a acestora. Curtea de Conturi Europeană a evaluat dacă Comisia utilizează în mod optim datele și analitica datelor pentru conceperea, monitorizarea și evaluarea politicii agricole comune, care reprezintă peste o treime din bugetul UE. Curtea a constatat că Comisia a lansat mai multe inițiative pentru a asigura o mai bună utilizare a datelor existente, dar există în continuare anumite obstacole care împiedică o utilizare optimă a datelor colectate. Printre exemple de astfel de obstacole se pot menționa lipsa standardizării și limitările cauzate de agregarea datelor, care reduc disponibilitatea datelor și utilizabilitatea acestora. Curtea formulează o serie de recomandări, printre care îmbunătățirea utilizării datelor dezagregate provenite de la statele membre.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.