-->

Membri raportori

Membrii Curții sunt numiți de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, în urma nominalizării lor de către guvernele statelor membre respective. Membrii sunt numiți în funcție pentru un mandat reînnoibil de șase ani. Ei trebuie să își exercite îndatoririle în deplină independență și în interesul general al Uniunii Europene.

Pe lângă apartenența la colegiul Curții, membrii sunt repartizați în una dintre cele cinci camere, specializate pe diferite domenii de politică. Majoritatea rapoartelor de audit și a avizelor sunt adoptate de aceste camere.

De asemenea, fiecare membru este responsabil de o serie de sarcini specifice, în principal în domeniul auditului. Activitatea de audit care conduce la un raport este efectuată de către auditorii din cadrul fiecărei camere. Membrul prezintă raportul spre adoptare la nivelul camerei și/sau la nivelul plenului Curții. Raportul este apoi prezentat Parlamentului European și altor parteneri instituționali relevanți, precum și mass-mediei.

Pentru mai multe informații despre membrii Curții, faceți clic pe linkurile de mai jos.