-->

Căutare

 

 

Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812.04.2021 11:26:0512.04.2021 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05115211520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 05/2021: Infrastructura de încărcare pentru vehicule electrice: numărul stațiilor de încărcare a crescut, dar nivelul neomogen de instalare a infrastructurii complică deplasările pe teritoriul UE9413812.04.2021 11:42:3412.04.2021 11:42:34 Sinteză I-IX Introducere 01-13 Energia electrică ocupă o poziție proeminentă în rândul combustibililor alternativi utilizați în transportul rutier 01-07 Răspunsul UE la problema STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_051021020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ADD9920C-C44E-4AA8-959D-7F3165564740}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124.03.2021 13:58:3724.03.2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0414388110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 04/2021: Controalele vamale: armonizarea insuficientă afectează interesele financiare ale UE9405026.03.2021 10:16:3026.03.2021 10:16:30Anumite detalii și referințe nu figurează în raport și unele informații sunt prezentate după ce au fost anonimizate, pentru a se evita divulgarea lor, având în vedere caracterul STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_042211590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2FD52D9B-8907-4954-92B8-EE96BD1BF937}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322.03.2021 10:11:0222.03.2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0118582940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Avizul nr. 1/2021 (prezentat în temeiul articolului 322 TFUE) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a rezervei de ajustare la Brexit9383922.03.2021 10:10:5122.03.2021 10:10:51Auditul și răspunderea pentru actul de gestiune RO 23.3.2021 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 101/1 CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE Acest acord prevedea o perioadă de STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_012591380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{7CE6F2B1-AB09-4A9B-AEEA-EBB2CE33E68D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822.01.2021 06:23:3722.01.2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0323912930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 03/2021: Schimbul de informații fiscale în UE: o fundație solidă, fisuri în punerea în aplicare11723720.01.2021 10:54:1620.01.2021 10:54:16 Sinteză I-X Introducere 01-13 Acțiunea UE 05-09 Directiva privind cooperarea administrativă 10-13 Sfera și abordarea auditului 14-21 Comisia 17-18 Statele membre 19-21 Observații STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03308450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5D421196-2765-4BD2-BDA5-F94ED83CB330}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 02/2021: Ajutorul umanitar acordat de UE pentru educație: vine în sprijinul copiilor în nevoie, dar ar trebui să se întindă pe un orizont de timp mai lung și să ajungă la un număr mai mare de fete9743818.01.2021 15:14:4918.01.2021 15:14:49 Sinteză I-X Introducere 01-12 Educația este prioritară pentru milioane de copii neșcolarizați din zone afectate de crize 01-04 Comisia a majorat recent cuantumul ajutorului pentru STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02232290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{88BBA61D-A865-474B-A7B1-26EC28D3BCFE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915.01.2021 14:10:0915.01.2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0215772160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848