-->

Căutare

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908.01.2021 11:06:2108.01.2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 01/2021: Planificarea rezoluțiilor în cadrul mecanismului unic de rezoluție11616612.01.2021 07:56:1512.01.2021 07:56:15 Sinteză I-XI Introducere 01-16 Mecanismul unic de rezoluție (MUR) – informații de fond 01-04 Cooperarea în cadrul mecanismului unic de rezoluție 05-16 Rolul Comitetului Unic de STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9D089D18-501C-4023-AF4E-B976C8172FAB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020 09:58:5925.11.2020 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raport cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2019, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament11311926.11.2020 11:34:0326.11.2020 11:34:03[în temeiul articolului 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr însoțit de răspunsurile Comitetului Unic de Rezoluție, ale Comisiei și ale Consiliului Până în prezent, FUR nu a STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities103440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2B351A97-62CB-4E1D-A0EF-AD8033A73694}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020 10:12:3225.11.2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 26/2020: Mediul marin: protecția oferită de UE este extinsă, dar lipsită de profunzime1654224.11.2020 08:50:4124.11.2020 08:50:41 I-VII 01-24 01-08 09-24 10-15 16-21 22-23 24 25-29 30-82 30-51 31-39 40-46 47-51 52-75 55-58 59-71 72-75 76-82 Cuprins Sinteză Introducere Mările și oceanele UE Acțiunea UE STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26150390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EC6BFE5B-251D-4EB0-B0BE-2EE5AD07B5E8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020 12:59:0518.11.2020 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020 12:02:4416.11.2020 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 24/2020: Procedurile Comisiei în materie de antitrust și de control al concentrărilor economice la nivelul UE: supravegherea pieței trebuie intensificată1635618.11.2020 08:46:2618.11.2020 08:46:26 Sinteză I-XI Introducere 01-18 Normele în materie de concurență la nivelul UE 01-02 Rolul Comisiei în calitate de autoritate de aplicare a normelor în domeniul concurenței 03-09 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2455120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA3DAEC1-7919-45E5-9A53-FC127434070B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 20193564713.11.2020 13:50:1113.11.2020 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848