-->

Căutare

 

 

Opinion No 10/2020 on a proposal for amending the Financial Regulation applicable to the budget of the European Schools11111621.10.2020 13:11:4721.10.2020 13:11:47Introduction 01-04 General observations 05-08 Specific observations 09-28 Extra-budgetary activities 10-17 Procurement 18-22 Submission of the individual accounts 23 Deadlines for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA67092C-E367-4E0A-9D84-69007272BB94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Annual report on EU agencies for the financial year 201910956819.10.2020 06:48:5819.10.2020 06:48:58 Annual report on EU agencies for the financial year 2019 Executive summary I-IV What we audited 01-18 Decentralised agencies address specific policy needs 05 Commission executive STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6239D924-DB07-42A3-B31C-A7D2150088DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 201910959219.10.2020 10:10:1419.10.2020 10:10:14 Sinteză I-IV Ce a auditat Curtea 01-18 Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în materie de politici 05 Agențiile executive ale Comisiei pun în aplicare STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{937F0467-BF9F-469B-AD0B-596C800F47AE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Report on the annual accounts of the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 201910960006.10.2020 08:28:0206.10.2020 08:28:02Introduction 01 The European Union Aviation Safety Agency ( “the Agency”, or “EASA”), which is located in Cologne, is governed by Regulation (EU) 2018/1139 1 of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32EAE749-1615-4081-9768-F6B2122B3609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) pentru exercițiul financiar 201910963807.10.2020 17:08:3207.10.2020 17:08:32Introducere 01 Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Köln, este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1139 1 al STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B2E8B643-DC66-4923-995C-D24804D62768}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Report on the annual accounts of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 201910965906.10.2020 10:07:5806.10.2020 10:07:58Introduction 01 The European Insurance and Occupational Pensions Authority (“the Authority”, or “EIOPA”), which is located in Frankfurt, was established by Regulation (EU) No 1094 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{617F5B32-1601-4964-A250-E9790B390515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru exercițiul financiar 201910968508.10.2020 10:10:4808.10.2020 10:10:48Introducere 01 Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (denumită în continuare „autoritatea”), cu sediul la Frankfurt, a fost instituită prin Regulamentul (UE STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FB35566F-3935-488A-94FB-32802D6BF9A3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Report on the annual accounts of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 201910969206.10.2020 10:14:5806.10.2020 10:14:58Introduction 01 The European Medicines Agency (“the Agency”, or “EMA”), which has relocated to Amsterdam, was established by Council Regulation (EEC) No 2309/93, which was STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3DFAB55-AA6C-464F-AB6F-19249A714215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) pentru exercițiul financiar 201910971815.10.2020 13:00:5815.10.2020 13:00:58Introducere 01 Agenția Europeană pentru Medicamente (denumită în continuare „agenția”), al cărei sediu a fost mutat la Amsterdam, a fost instituită prin Regulamentul (CEE) nr STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98D5F498-A4E4-4B0B-9FF9-382372FF99F7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) pentru exercițiul financiar 201910975114.10.2020 14:37:1414.10.2020 14:37:14Introducere 01 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (denumită în continuare „Eurojust”), cu sediul la Haga, a fost instituită prin Decizia 2002 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{76731C2F-890C-493C-A8C5-E44419654769}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848