-->

Căutare

 

 

Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.05.2022 14:45:1010.05.2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG1981980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Exercițiul financiar 2021 - Raportul ordonatorului de credite delegat [în temeiul articolului 74 alineatul (9) din Regulamentul financiar]1332411.05.2022 08:02:5811.05.2022 08:02:58RO Exercițiul financiar 2021 Raportul ordonatorului de credite delegat [în temeiul articolului 74 alineatul (9) din Regulamentul financiar]02 CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 12, rue STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG40400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B721AAB3-6ED4-49E9-8D71-1C795F495E4C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Activitățile Curții în 2021 - Raportul anual de activitate al Curții de Conturi Europene10269927.04.2022 13:21:2127.04.2022 13:21:21Activitățile Curții în 2021 Raportul anual de activitate al Curții de Conturi Europene RO02 CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxemburg LUXEMBURG Tel STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR211231230https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6139B2B3-4F73-434D-9D00-07A3398BE4CE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.04.2022 09:30:1127.04.2022 09:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216596590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.04.2022 08:37:3411.04.2022 08:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0612825210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 06/2022: Drepturile de proprietate intelectuală în UE-O protecție cu lacune3127212.04.2022 12:11:0912.04.2022 12:11:09 Sinteză I-X Introducere 01-12 Ce sunt drepturile de proprietate intelectuală? 01-03 Cadrul de reglementare al UE privind DPI 04 Procedura de înregistrare a DPI în UE 05-06 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_062161260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{04826580-3777-4AB9-B358-DFEA6C02C56E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.04.2022 13:56:2426.04.2022 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119272620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Avizul 01/2022 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE] referitor la propunerea Comisiei de regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene3663402.05.2022 09:23:0402.05.2022 09:23:04Introducere 01-04 Observații generale 05-09 Observații specifice 10-49 Impactul financiar al acestei propuneri asupra bugetului UE 10-11 Împrumuturile 12 Cofinanțarea 13-15 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0191910https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0CFF0951-1E00-4FE6-8DAB-9739F18126DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.03.2022 11:29:1321.03.2022 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530374470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 05/2022: Securitatea cibernetică a instituțiilor, organelor și agențiilor UE per ansamblu, nivelul de pregătire nu este proporțional cu amenințările3376823.03.2022 10:29:0823.03.2022 10:29:08 Sinteză I-VII Introducere 01-12 Ce este securitatea cibernetică? 01-03 Securitatea cibernetică în instituțiile, organele și agențiile UE 04-12 Sfera și abordarea auditului 13-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_053161140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{336DBA8C-88FD-4120-83C0-E62D5822B188}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848