-->

Căutare

 

 

Raportul special 12/2021: Principiul „poluatorul plătește”: aplicare inconsecventă în cadrul politicilor de mediu și al acțiunilor pentru mediu ale UE10696501.07.2021 11:41:5701.07.2021 11:41:57 Sinteză I-V Introducere 01-14 Originile principiului „poluatorul plătește” 03-05 PPP în UE 06-14 Cadrul de politică 06-09 Finanțarea din partea UE 10-14 Sfera și abordarea STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12199650https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{62902BD1-713E-40E3-A06C-BBF25C20F639}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301.07.2021 11:36:4001.07.2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1220916690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 14/2021: Cooperarea Interreg: potențialul regiunilor transfrontaliere ale Uniunii Europene nu a fost încă pe deplin deblocat10780629.06.2021 16:32:0629.06.2021 16:32:06 Sinteză I-IX Introducere 01-24 Provocările cu care se confruntă regiunile transfrontaliere ale UE 01-04 Interreg A: componenta cea mai mare a Interreg 05-10 Guvernanța Interreg și STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14126490https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{79422A29-5CEC-4C41-86DC-A2E201335E67}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.06.2021 07:08:5330.06.2021 07:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_149803190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.06.2021 11:40:5929.06.2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1513834770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 15/2021: Drepturile pasagerilor din transportul aerian în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19: drepturi esențiale care nu au fost protejate, în pofida eforturilor Comisiei10746029.06.2021 11:38:5229.06.2021 11:38:52 Sinteză I-V Introducere 01-13 Drepturile pasagerilor în UE 01-04 Restricții de călătorie în timpul pandemiei de COVID-19 05-07 Efecte ale restricțiilor de călătorie legate de STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15176700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2441DCDF-D9DA-403F-AE3F-76CC22BFDBF2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 13/2021: Eforturile UE de combatere a spălării banilor în sectorul bancar sunt fragmentate, iar punerea în aplicare este insuficientă10725024.06.2021 15:50:4524.06.2021 15:50:45 Sinteză I-XI Introducere 01-15 Ce înseamnă spălarea banilor? 01-02 Politicile publice de combatere a spălării banilor 03-06 Responsabilitățile UE și ale statelor membre 07-12 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13151350https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1F319111-D85A-460E-B3D8-9D314AE42670}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.06.2021 07:44:0325.06.2021 07:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331716500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.06.2021 09:31:1317.06.2021 09:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117101770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 11/2021: Sprijin excepțional pentru producătorii de lapte din UE în perioada 2014-2016 - Potențial de îmbunătățire a eficienței viitoare10702121.06.2021 09:26:5721.06.2021 09:26:57Sinteză I-IX Introducere 01-24 Sfera și abordarea auditului 25-31 Observații 32-79 Comisia a reacționat rapid la interdicția impusă de Rusia, dar a avut nevoie de mai mult timp STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11132110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CB5FA30D-175B-428E-9E35-5D47E6DB45FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848