-->

Căutare

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration1577706.02.2023 12:04:0506.02.2023 12:04:05Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 02/2023: Adaptarea normelor politicii de coeziune pentru a răspunde la pandemia de COVID-191746927.01.2023 10:37:2527.01.2023 10:37:25Adaptarea normelor politicii de coeziune pentru a răspunde la pandemia de COVID-19 Fondurile sunt utilizate într-o manieră mai flexibilă, însă este necesară o reflecție asupra STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0259590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F137AA8C-8880-41F0-AF63-A9F1C02536CC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026.01.2023 15:22:0726.01.2023 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_023783780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724.01.2023 12:32:1024.01.2023 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03101010100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 03/2023: Integrarea pieței interne a energiei electrice12670025.01.2023 14:38:0325.01.2023 14:38:03Arhitectura juridică complexă, întârzierile, deficiențele în guvernanță și supravegherea incompletă a pieței împiedică realizarea pe deplin a acestui obiectiv ambițios STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_031171170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{184AD216-485A-4206-92B7-6ECB597B0A54}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic11285602.12.2022 15:37:1102.12.2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017011070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 01/2023: Instrumente de facilitare a călătoriilor în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-1911288004.01.2023 13:37:1404.01.2023 13:37:14Inițiative relevante, cu impact variind de la succes la utilizare limitată Sinteză I-VIII Introducere 01-12 Sfera și abordarea auditului 13-18 Observații 19-74 Comisia a dezvoltat STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01162300https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BA77B92F-9CDB-447D-B07A-27D448B808D1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015.12.2022 16:26:0115.12.2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081711390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Avizul 08/2022 [prezentat în temeiul articolului 322 alineatul (1) TFUE] 11379104.01.2023 12:00:3504.01.2023 12:00:35referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, astfel cum a STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0854160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{158573E0-42F1-463D-8756-D597C6E7EFE8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)4466305.12.2022 07:10:0105.12.2022 07:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_289411700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848