-->

Căutare

 

 

Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States9285308.09.2022 15:49:4508.09.2022 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 20/2022: Acțiunile întreprinse de UE pentru a combate pescuitul ilegal – Există sisteme de control, dar acestea sunt fragilizate de aplicarea neuniformă a controalelor și a sancțiunilor de către statele membre9339614.09.2022 14:23:2714.09.2022 14:23:27 Sinteză I-V Introducere 01-23 Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat 04-06 Răspunsul global la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat 07-10 Cadrul UE pentru STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2073730https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2B6C19B4-B187-4D06-AA6A-030745F029BC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed4443205.09.2022 13:50:3905.09.2022 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 19/2022: Achiziționarea de vaccinuri împotriva COVID-19 de către UE - După unele dificultăți inițiale, au fost asigurate suficiente doze, dar performanța procesului nu a fost suficient evaluată4469909.09.2022 16:30:0009.09.2022 16:30:00 Sinteză I-VIII Introducere 01-11 Dezvoltarea vaccinurilor împotriva COVID-19 02-03 Contracte pentru achiziționarea de vaccinuri împotriva COVID-19 04-05 Comisia a semnat contracte STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19172800https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DE1AF08-E36D-48B2-9F00-E93690E5EB00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.09.2022 10:16:4328.09.2022 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 21/2022: Evaluarea planurilor naționale de redresare și reziliență de către Comisie – În general adecvată, dar persistă riscuri legate de punerea în aplicare4412805.09.2022 11:17:3205.09.2022 11:17:32 Sinteză I-X Introducere 01-16 Mecanismul de redresare și reziliență 01-03 Planurile de redresare și reziliență 04-08 Roluri și responsabilități în procesul de elaborare și de STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21143590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3103B010-8324-41FF-A1E1-744F2D5E121D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.08.2022 14:24:4229.08.2022 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Raportul special 18/2022: Instituțiile UE și pandemia de COVID-19 – Acestea au acționat cu promptitudine, dar mai au de abordat unele provocări pentru a valorifica la maximum inovarea și flexibilitatea determinate de criză2993331.08.2022 07:01:1031.08.2022 07:01:10 Sinteză I-VIII Introducere 01-07 Sfera și abordarea auditului 08-13 Observații 14-93 Planurile de asigurare a continuității activității ale instituțiilor au urmat, în cea mai mare STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18131470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32A10C99-A1C3-4650-BC07-09983F57DD1F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.08.2022 08:47:3411.08.2022 08:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848
Avizul 05/2022 - EPPO Child allowance1395925.08.2022 13:33:3225.08.2022 13:33:32referitor la propunerea Parchetului European de modificare a condițiilor de încadrare în muncă a procurorilor europeni delegați în vederea introducerii în remunerația acestora a STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0596310https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4FADBC00-E37F-4CC7-ACFC-66D177CAF0DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4848