Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa č. 11/2015: Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve v sektore rybolovu?

Slovak icpdf.png 3 MB
20.10.2015

Európska únia (EÚ) rokuje o dohodách s pobrežnými krajinami s cieľom získať pre flotilu EÚ právo na prístup do rybolovnej oblasti, podporovať správu a udržateľný rozvoj v sektore rybárstva. Dvor audítorov zistil, že Európska komisia vo všeobecnosti dobre riadi tieto dohody, i keď sú potrebné niektoré zlepšenia. Množstvá rýb dohodnuté s pobrežnými krajinami pravidelne presahujú skutočné využívanie flotilou EÚ, čo spôsobilo, že dohody boli relatívne drahšie, ako EÚ očakávala. Monitorovania údajov o úlovkoch a postupu udeľovania licencií neboli dostatočne zabezpečené a pri podpore poskytovanej na udržateľný rozvoj odvetví miestneho rybolovu je potrebné jasnejšie definovať podmienky oprávnenosti a zlepšiť koordináciu a jednotnosť s ďalšou rozvojovou podporou EÚ.