Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa č. 14/2015: Investičný nástroj AKT: poskytuje pridanú hodnotu?

Slovak icpdf.png 571 KB
17.11.2015

Investičný nástroj AKT, ktorý spravuje EIB, je rizikovým revolvingovým fondom, ktorý podporuje investície súkromných a komerčne prevádzkovaných subjektov v afrických, karibských a tichomorských krajinách. Sprostredkúva strednodobé až dlhodobé financovanie prostredníctvom rôznych finančných nástrojov a tak sa zameriava na vytváranie udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho prínosu.

Dvor audítorov dospel k záveru, že investičný nástroj poskytuje pridanú hodnotu a jeho operácie sú celkovo v súlade s rozvojovou spoluprácou EÚ s krajinami AKT. Zmluvná povinnosť informovať konečných príjemcov o financovaní investičného nástroja/EIB sa nie vždy dodržiava a technická pomoc sa nie vždy zameriava na malé a stredné podniky.