Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 22/2016: Programy pomoci EÚ na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve, Bulharsku a na Slovensku: od roku 2011 sa dosiahol určitý pokrok, ale prichádzajú závažné výzvy

Slovak icpdf.png 4 MB
20.09.2016

Vyraďovanie ôsmich sovietskych jadrových reaktorov z prevádzky v Litve, Bulharsku a na Slovensku bolo podmienkou pre pristúpenie týchto krajín do EÚ. Zistili sme, že programy financované EÚ zriadené tak, aby umožnili splnenie tejto požiadavky, nevytvorili správne podnety na včasné a nákladovo efektívne vyraďovanie z prevádzky. Hoci došlo k určitému pokroku, kľúčové projekty infraštruktúry zaznamenali oneskorenia a krajiny stále čelia závažným výzvam týkajúcim sa prác v kontrolovaných pásmach. Podpora EÚ by do roku 2020 mala dosiahnuť 3,8 mld. EUR. Odhadované náklady na vyraďovanie z prevádzky budú spolu aspoň 5,7 mld. EUR. Ak sa započítajú náklady na konečné uloženie vysokoaktívneho odpadu, táto celková suma by sa mohla zdvojnásobiť.