Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 04/2018: Pomoc EÚ pre Mjanmarsko/Barmu

Slovak icpdf.png 1 MB
07.02.2018

Preskúmali sme rozvojovú podporu EÚ pre Mjanmarsko/ Barmu a dospeli sme k záveru, že bola čiastočne účinná. EÚ zohrávala vedúcu úlohu pri podpore rozvojových priorít a pre krajinu pridelila financie v značnej výške. Napriek tomu však informujeme o nedostatkoch v posúdeniach potrieb a pri vykonávaní pomoci EÚ na strane Komisie.

Na základe pripomienok v tejto správe vyjadruje Dvor audítorov niekoľko odporúčaní, ktoré majú zlepšiť riadenie rozvojovej pomoci.