Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 7/2018: Predvstupová pomoc EÚ pre Turecko: doteraz len skromné výsledky

Slovak icpdf.png 3 MB
14.03.2018

Turecko je ako kľúčový zahranično-politický partner a kandidátsky štát na členstvo v EÚ najväčším príjemcom pomoci EÚ mimo EÚ. Kontrolovali sme účinnosť predvstupovej pomoci vo výške 3,8 mld. EUR určenej na oblasti právneho štátu, správy vecí verejných a ľudských zdrojov. Zistili sme, že pomoc je vo všeobecnosti navrhnutá dobre a projekty zabezpečujú výstupy. Avšak najmä z dôvodu chýbajúcej politickej vôle a preto, že Komisia málo využívala podmienky, nebola pomoc EÚ dostatočne zameraná na niektoré základné potreby a udržateľnosť výsledkov je často ohrozená. Účinnosť financovania preto považujeme len za obmedzenú a predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie vrátane lepšieho zacielenia finančných prostriedkov a častejšieho využívania podmienenosti.