Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 27/2018: Nástroj pre utečencov v Turecku: užitočná pomoc, no na zabezpečenie optimálnej hodnoty za vynaložené prostriedky je potrebné vykonať isté zlepšenia

Slovak icpdf.png 3 MB
13.11.2018

Nástroj pre utečencov v Turecku je odpoveďou EÚ na výzvu Európskej rady na poskytnutie značnej dodatočnej sumy financovania na podporu utečencov v Turecku. Ide o mechanizmus na koordináciu a zefektívnenie pomoci od EÚ a jej členských štátov. Pri audite sme preskúmali, či sa prostredníctvom nástroja poskytla účinná podpora pre utečencov v Turecku a zamerali sme sa pri tom na riadenie nástroja a na doposiaľ dosiahnuté výsledky v rámci jeho humanitárnej zložky. Zistili sme, že v náročných podmienkach nástroj pre utečencov v Turecku umožnil rýchlo zmobilizovať 3 mld. EUR a zabezpečiť tak rýchlu reakciu na utečeneckú krízu. Nepodarilo sa však plne dosiahnuť cieľ účinnej koordinácie tejto reakcie. V rámci kontrolovaných projektov sa pre utečencov zabezpečila užitočná pomoc. Väčšina projektov vyprodukovala svoje výstupy, ale v polovici z nich sa ešte nedosiahli očakávané výsledky. Okrem toho sme zistili, že stále existuje priestor na zvýšenie efektívnosti projektov hotovostnej pomoci. Dospeli sme preto k záveru, že nástroj mohol byť účinnejší a za vynaložené finančné prostriedky by bolo možné dosiahnuť viac.