Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 04/2019: Systém kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sa zlepšil, niektoré výzvy však zostávajú

Slovak icpdf.png 2 MB
14.03.2019

EÚ má od roku 1991 systém kontroly upravujúci výrobu, spracovanie, distribúciu a dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. Jeho cieľom je spotrebiteľov uistiť, že vo všetkých fázach dodávateľského reťazca sú uplatňované ekologické pravidlá. V posledných rokoch zaznamenalo odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ rýchly rozvoj. Pri následnej kontrole plnenia odporúčaní uvedených v osobitnej správe č. 9/2012 uverejnenej v júni 2012 sme zistili, že systém kontroly sa zlepšil. Naše odporúčania boli vo všeobecnosti vykonané, no niektoré problémy zostali. Vydávame odporúčania na riešenie zostávajúcich nedostatkov, ktoré sme zistili v členských štátoch v súvislosti s výrobkami EÚ, na zlepšenie dohľadu nad prichádzajúcimi produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby prostredníctvom lepšej spolupráce, ako aj na vykonávanie úplnejších kontrol vysledovateľnosti.