Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry na podporu orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry na podporu orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019

Slovak icpdf.png 561 KB
22.10.2020