Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->

did

Plán práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie

Slovak icpdf.png 1 MB
15.12.2021

Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoj plán práce na rok 2022 a nasledujúce obdobie, ktorý obsahuje strategické oblasti a priority pre audit. Budú sa týkať mnohých rôznych tém a odrážať tak hlavné výzvy a problémy EÚ. Popredné miesto medzi nimi bude mať reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 a jej ambície v boji proti zmene klímy. Audítori budú tieto a ďalšie oblasti podrobne skúmať, aby zistili, či EÚ pri plnení svojho mandátu a záväzkov využíva peniaze daňových poplatníkov účinne.​