Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Naše činnosti v roku 2021 - Výročná správa o činnosti Európskeho dvora audítorov

Slovak icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Európsky dvor audítorov (EDA) dnes uverejnil svoju výročnú správu o činnosti za rok 2021. Správa podáva prehľad o práci EDA v roku 2021 a poskytuje informácie o vedení inštitúcie, jej zamestnancoch a jej financiách. Opisuje sa v nej, ako 900 zamestnancov EDA naďalej poskytovalo nezávislé a objektívne správy o významných témach pre budúcnosť EÚ. Vzhľadom na to, že členské štáty v súčasnosti čelia mnohým neočakávaným výzvam, EDA zohráva kľúčovú úlohu tým, že zdôrazňuje, ktoré aspekty opatrení EÚ fungujú dobre, upozorňuje na aspekty, ktoré by sa mohli zlepšiť, a odporúča podstatné zmeny, aby EÚ mohla naplno využiť svoj potenciál. Táto práca umožňuje EÚ stavať na svojom predchádzajúcom úsilí o zlepšenie finančného riadenia a zabezpečiť, aby výdavky EÚ prinášali výsledky.

I v roku 2021 audítori EÚ naďalej pracovali v rámci cestovných obmedzení a obmedzení v oblasti verejného zdravia súvisiacich s ochorením COVID. Ich možnosti vykonávať audity na mieste boli stále výrazne obmedzené. Prispôsobili sa však novej situácii, pružne zmenili svoje pracovné postupy a rýchlo sa naučili pracovať s novými nástrojmi, aby mohli účinne vykonávať verejnú kontrolu v EÚ.