-->

Kultúra a vzdelávanie

 

Investície do vzdelávania majú zásadný význam z hľadiska zlepšenia produktivity, profesionálneho rozvoja i hospodárskeho rastu. S ohľadom na to prispieva Európsky sociálny fond v rokoch 2014 až 2020 na podporu vzdelávacích opatrení sumou takmer 34 mld. EUR. Vzdelávanie je opakujúcou sa témou mnohých našich správ v oblastiach zamestnanosti a sociálnej politiky.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Očakávame niekoľko trendov, ktoré pretvoria vzdelávanie v súčasnej podobe. Digitálna gramotnosť bude ešte dôležitejšia ako teraz a sektor vzdelávania bude musieť prehodnotiť svoje učebné plány. Problém nedostatočných technických zručností starších generácií by mohol byť znásobený vzdelávacím systémom, ktorý primerane nerieši potreby našej meniacej sa modernej spoločnosti.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.