Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Posebno poročilo št. 7/2015: Policijska misija EU v Afganistanu: mešani rezultati

Slovene icpdf.png 8 MB
08/07/2015

Pri oceni EUPOL Afghanistan, ki je civilna misija skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), je Sodišče ugotovilo, da je bila EUPOL delno uspešna pri izvajanju svojega mandata. To je deloma morda mogoče pojasniti z zunanjimi dejavniki, vendar je nekatere pomanjkljivosti mogoče pripisati neposredno EUPOL.

Sodišče izreka več priporočil, ki se ne nanašajo le na EUPOL Afghanistan, pač pa tudi na druge misije SVOP, da bi se tako izboljšala njihova uspešnost in trajnost doseženih rezultatov.