Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 15/2019: Izvajanje svežnja kadrovskih reform iz leta 2014 na Komisiji: veliki prihranki, vendar ne brez posledic za uslužbence

Slovene icpdf.png 2 MB
24/09/2019

​Kadrovski predpisi so okvir za zaposlovanje uradnikov in
drugih uslužbencev, zaposlenih v institucijah, organih in
agencijah EU. Po prvi obsežni reformi leta 2004 so bili
ponovno spremenjeni leta 2014, da bi se zmanjšali skupni
odhodki za zaposlene in dodatno racionalizirala javna
uprava EU. Sodišče je preučilo učinek reform iz leta 2014 na
Komisiji in ugotovilo, da so te privedle do precejšnjih
dolgoročnih prihrankov. Čeprav je delovna sila na Komisiji
postala bolj raznolika in prožna, je bil dejanski učinek
sprememb na izboljšanje upravljanja človeških virov
razmeroma majhen. Sodišče je ugotovilo tudi to, da je
sveženj iz leta 2014 negativno vplival na privlačnost
Komisije kot delodajalca. Da bi se obravnavali prihodnji
izzivi, bi moralo biti spremljanje delovne sile Komisije bolje
osredotočeno na nastajajoča tveganja.
Posebno poročilo Sodišča (v skladu z drugim
pododstavkom člena 287(4) PDEU).