Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 23/2019: Stabilizacija dohodkov kmetov: celovit sklop orodij, toda treba je obravnavati to, da so se instrumenti malo uporabljali in da so bila izplačana prekomerna nadomestila

Slovene icpdf.png 3 MB
05/12/2019

Tveganje je s kmetijskim sektorjem neločljivo povezano, zato morajo kmetje pripraviti strategije za obravnavanje izgub zaradi izjemnih podnebnih dogodkov ali bolezni rastlin in živali ter volatilnosti cen. Skupna kmetijska politika (SKP) zajema instrumente za podporo kmetom pri obvladovanju tveganj in odzivanje na krize. Namen nedavnih predlogov za reformo SKP je povečati osredotočenost na obvladovanje tveganj. Sodišče je ugotovilo, da SKP ponuja celovit nabor preventivnih instrumentov za povečanje odpornosti kmetov, vendar imajo ti majhen učinek na ravnanje kmetov. Podpora EU za zavarovanje se še vedno slabo uporablja in je koristila le majhnemu delu kmetov. Za preučitev uporabe izrednih ukrepov po ruski prepovedi se niso uporabljala nobena posebna merila. Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da je podpora EU za umik proizvodov s trga za brezplačno razdelitev draga in je v nekaterih primerih privedla do prekomernih nadomestil. Sodišče izreka Komisiji priporočila, katerih namen je spodbuditi kmete, da se bolje pripravijo na krize, zasnovati in spremljati podporo za zavarovanje, pojasniti merila za uvedbo in odpravo izrednih ukrepov ter prilagoditi nadomestila za ukrepe umikov s trga.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.