Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Poročilo Evropskega računskega sodišča o smotrnosti izvrševanja proračuna EU – stanje ob koncu leta 2019

Slovene icpdf.png 4 MB
13/11/2020

Evropsko računsko sodišče je na podlagi informacij Komisije in drugih virov o smotrnosti, vključno z informacijami iz njegovih lastnih nedavnih poročil in pregledov, preučilo rezultate, dosežene v okviru programov porabe EU, ki se financirajo iz proračuna EU. Ocenilo je tudi, kako je Komisija pripravila letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2019 ter izjave o programih za proračun za leto 2021 ter ali ta poročila zagotavljajo jasen, celovit in uravnotežen pregled smotrnosti proračuna EU.