Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 16/2020: Evropski semester – s priporočili za posamezne države se obravnavajo pomembna vprašanja, vendar jih je treba bolje izvajati

Slovene icpdf.png 4 MB
03/09/2020

Evropski semester je od leta 2010 zagotavljal letni cikel usklajevanja ekonomske in fiskalne politike v EU. Sodišče je ugotovilo, da je Komisija v svojih poročilih za posamezne države zagotovila temeljito analizo letnega gospodarskega napredka držav članic, usklajevala strategijo Evropa 2020, zaradi česar je bilo leta 2020 doseženih šest od osmih ciljev, in Svetu za države članice predlagala ustrezna priporočila za posamezne države. Vendar pa je Sodišče ugotovilo tudi to, da je bila stopnja izvajanja tistih priporočil za posamezne države, ki so bila izvedena v celoti ali bistveno, v državah članicah nizka, in dalo več priporočil za izboljšanje uspešnosti evropskega semestra in dela Komisije na področju izvajanja procesa skladno s predpisi, in sicer z okrepitvijo osredotočenosti na področja s počasnim napredkom (kot sta revščina in raziskave), spremljanja izvajanja priporočil za posamezne države, povezave med sredstvi EU in priporočili za posamezne države ter povratnih informacij v pisni obliki o nacionalnih programih reform.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.