Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 03/2021: Izmenjava davčnih informacij v EU: trdni temelji, toda pomanjkljivosti v izvajanju

Slovene icpdf.png 3 MB
26/01/2021

EU spodbuja pravično in uspešno obdavčevanje na celotnem enotnem trgu, pri čemer se vsi davki pobirajo v državi, v kateri jih je treba plačati. Sodišče je preučilo, kako Evropska komisija spremlja izvajanje in smotrnost sistema za izmenjavo davčnih informacij ter kako države članice izmenjane informacije uporabljajo. Ugotovilo je, da je bil sistem dobro uveljavljen, da pa je treba storiti več na področju spremljanja, zagotavljanja kakovosti podatkov in uporabe prejetih informacij. Evropski komisiji priporoča, naj poveča področje uporabe zakonodajnega okvira EU ter razvije spremljanje in smernice. Poleg tega priporoča državam članicam, naj prejete informacije bolje uporabljajo.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.