Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Pregled št. 01/2021: Začetni prispevek EU k javnozdravstvenemu odzivu na COVID-19

Slovene icpdf.png 5 MB
18/01/2021

Pandemija zaradi COVID-19 pomeni izzive za sisteme javnega zdravstva po vsem svetu. V tem pregledu se obravnavajo ukrepi, ki so jih sprejele Komisija in agencije EU v podporo javnozdravstvenemu odzivu držav članic na COVID-19. Sodišče je pregledalo, kako so države članice uporabile obstoječi okvir EU za obravnavanje takih groženj, pa tudi glavne dodatne ukrepe, ki so jih Komisija in agencije EU sprejele do junija 2020. V pregledu so obravnavani sprejeti ukrepi in poudarjeni ključni izzivi.