Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 05/2021: Infrastruktura za polnjenje električnih vozil: več polnilnih postaj, vendar so zaradi neenakomerne uvedbe potovanja po EU še vedno otežena

Slovene icpdf.png 3 MB
13/04/2021

Cilj revizije Evropskega računskega sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je bil ugotoviti, kako uspešno je Komisija podpirala uvedbo javno dostopne infrastrukture za polnjenje električnih vozil po vsej EU.

Sodišče je ugotovilo, da kljub uspehom, kot sta spodbujanje skupnega standarda EU za vtiče in izboljšanje dostopa do različnih omrežij polnilnih naprav, še vedno obstajajo ovire za potovanje z električnim vozilom po EU. Razpoložljivost polnilnih postaj se med državami razlikuje, plačilni sistemi niso usklajeni z minimalnimi zahtevami in uporabniki nimajo dovolj informacij. Ker celovita analiza infrastrukturne vrzeli ni bila opravljena, Komisija ni mogla zagotoviti, da je financiranje EU usmerjeno tja, kjer je najbolj potrebno. EU je še vedno daleč od ciljne vrednosti zelenega dogovora, tj. enega milijona polnilnih mest do leta 2025, poleg tega pa nima splošnega strateškega načrta za elektromobilnost.

Sodišče daje Evropski komisiji več priporočil, s katerimi želi pripomoči k izboljšanju uvajanja javno dostopne infrastrukture za polnjenje po vsej EU.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.