Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 07/2021: Vesoljska programa EU Galileo in Copernicus: storitve so se začele izvajati, vendar je treba dodatno spodbuditi njihovo uporabo

Slovene icpdf.png 5 MB
21/04/2021

Globalni satelitski navigacijski sistem Galileo in program za opazovanje Zemlje Copernicus sta vodilna programa vesoljske politike EU. Z njima se zagotavljajo pomembne storitve, s katerimi se omogočata natančnejša navigacija in določanje časa in zagotavljajo pomembni podatki o Zemlji.

Vendar še ni celovite strategije za spodbujanje uporabe teh storitev niti konceptualnega statističnega okvira za zanesljivo oceno koristi teh programov.

Sodišče je našlo pomanjkljivosti pri spremljanju uporabe in ugotovilo, da nekatere ključne funkcije sistema Galileo še niso na voljo. Cilji in učinek več ključnih ukrepov v podporo uporabi storitev, ki se zagotavljajo s sistemom Galileo in programom Copernicus, niso bili jasni, Komisija pa je le delno izkoristila možnosti za spodbujanje teh storitev v zakonodaji ali standardih EU.

Sodišče daje priporočila za rešitev navedenih zadev.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.