Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Pregled št. 04/2021:  Ukrepi EU in izzivi v zvezi z elektronskimi odpadki

Slovene icpdf.png 1 MB
20/05/2021

Ta pregled je osredotočen na vlogo EU pri obravnavi izzivov v zvezi z ravnanjem z e-odpadki in njene ukrepe na tem področju. Države članice EU v povprečju zberejo in predelajo več e-odpadkov kot večina tretjih držav. EU kot celota je dosegla svoje pretekle cilje za zbiranje in predelavo e-odpadkov ter si nato zastavila zahtevnejše cilje. Vendar še vedno obstajajo izzivi. V pregledu, ki ga je pripravilo Sodišče, so poudarjeni izzivi, povezani z izvajanjem obstoječih zahtev glede obdelave e-odpadkov, obravnavani so slabo ravnanje z e-odpadki, nezakonite pošiljke in druge kriminalne dejavnosti ter nadaljnje povečanje zbiranja, recikliranja in ponovne uporabe e-odpadkov.