Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 11/2021: Izredna podpora proizvajalcem mleka v EU v obdobju 2014–2016 - Potencial za izboljšanje prihodnje učinkovitosti

Slovene icpdf.png 4 MB
24/06/2021

​​Povprečna cena, ki jo prejmejo proizvajalci mleka v EU, je v začetku leta 2014 dosegla vrh, nato pa se je začela zniževati. Sredi leta 2016 so cene spet začele rasti.

Skupna kmetijska politika vključuje več orodij za odpravljanje motenj na trgu. Neposredna plačila imajo stabilizacijsko vlogo, saj se kmetom z njimi zagotavlja stalen vir dohodka. Namen „varnostne mreže” je podpreti cene z začasnim umikom presežkov mlečnih proizvodov s trga. Komisija lahko sprejme tudi izredne ukrepe proti nevarnostim motenj na trgu: to je storila med letoma 2014 in 2016.

Sodišče je preučilo, kako dobro so se Komisija in zadevni organi v državah članicah odzivali na motnje na trgu mleka v obdobju 2014–2016. Na splošno je ugotovilo, da so Komisija in države članice med motnjami na trgu sicer sprejele obsežne ukrepe za pomoč kmetom, vendar pa njihova analiza v splošnem ni zadostovala za sprejetje odločitev o višini in usmerjenosti potrebne podpore.

​Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.