Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 08/2022: Podpora ESRR za konkurenčnost MSP - Zaradi slabosti v zasnovi je uspešnost financiranja manjša

Slovene icpdf.png 4 MB
01/06/2022

Evropsko računsko sodišče je ocenilo, ali je Evropski sklad za regionalni razvoj pomagal izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP) v obdobju 2014–2020. Ugotovilo je, da je več držav članic financiranje usmerilo na veliko število MSP, namesto da bi se osredotočile na ključne dejavnike, ki omejujejo konkurenčnost MSP.

V večini razpisov so se financirale specifične produktivne naložbe brez trajnega učinka na konkurenčnost MSP. Povečini so se projekti za financiranje izbirali z nekonkurenčnimi izbirnimi postopki in dodeljena so jim bila nepovratna sredstva.

S podporo se je spodbujala pripravljenost MSP za naložbe, čeprav bi več MSP izvedlo iste naložbe brez javnega financiranja. V nekaterih primerih je podpora negativno vplivala na gospodarske obete drugih MSP, ki konkurirajo na istih trgih. Evropsko računsko sodišče priporoča, naj se izboljša zasnova razpisov za MSP, pregledajo izbirni postopki ESRR za dodelitev nepovratnih sredstev in da prednost uporabi vračljive pomoči.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.