-->

Ribištvo

Glavni cilj skupne ribiške politike EU je zagotoviti dolgoročno okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostnost ribiškega sektorja in sektorja akvakulture.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Oceani in morja so pomemben naravni vir, vendar je njihova ekološka trajnostnost ogrožena zaradi onesnaževanja, netrajnostnega in nezakonitega ribolova ter motenj v ekosistemih, ki so posledica podnebnih sprememb.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.