-->

Landsspecifik information

I rollen som EU:s oberoende externa revisor besöker vi ofta EU:s medlemsstater och länder utanför EU för att samla in information och uppgifter om hur EU:s pengar används. Det är viktigt att notera att vi inte granskar dessa länder utan samlar in underlag för revisioner på EU-nivå.

I vårt revisionsarbete i medlemsstaterna kan det också ingå att bedöma system och förfaranden för förvaltningen av EU:s inkomster och utgifter. Revision av rent nationella förfaranden, som finansieras helt från den nationella budgeten och inte har något samband med förvaltningen av EU:s inkomster och utgifter, ingår inte i vårt uppdrag. Vi har rätt att utföra faktainsamlingsbesök i medlemsstaterna, men endast i den mån sådana besök är nödvändiga för att fastställa hur EU förvaltar sina inkomster och utgifter.

I medlemsstaterna genomför vi våra revisioner i samarbete med de nationella revisionsorganen eller, om dessa inte har nödvändiga befogenheter, i samarbete med behöriga nationella myndigheter. Vi samarbetar med medlemsstaternas nationella revisionsorgan i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende för båda parter.

Klicka på länkarna nedan för att söka bland våra publikationer uppdelat på de länder vi besökt för revisionsarbetet.