Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Särskild rapport nr 14/2015: AVS‑investeringsanslaget: ger det något mervärde?

Swedish icpdf.png 572 KB
17-11-2015

AVS‑investeringsanslaget, som förvaltas av Europeiska investeringsbanken, är en riskbärande fond som automatiskt förnyas. Det ger stöd till investeringar av privata aktörer och affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn i länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Det ger finansiering på medellång och lång sikt genom olika finansieringsinstrument med syftet att uppnå hållbara positiva ekonomiska, sociala eller miljömässiga verkningar. Revisionsrätten drog slutsatsen att investeringsanslaget gav ett mervärde och överlag var i linje med EU:s utvecklingssamarbete med AVS‑länderna.

Avtalsskyldigheten att informera stödmottagarna om finansiering från EIB/investeringsanslaget fullgörs inte alltid, och tekniskt stöd riktas inte alltid till små och medelstora företag.