Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 22/2017: Valobservatörsuppdrag – ansträngningar har gjorts för att följa upp rekommendationer men övervakningen behöver bli bättre

Swedish icpdf.png 1 MB
13-12-2017

EU skickar valobservatörer över hela världen för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Ungefär två månader efter valdagen lämnar valobservatörsuppdraget rekommendationer till värdlandet om hur ramarna för valen kan förbättras. Vi bedömde vilket stöd som gavs till genomförandet av rekommendationerna i fyra länder: Ghana, Jordanien, Nigeria och Sri Lanka.

Vi fann att utrikestjänsten och kommissionen har gjort skäliga ansträngningar för att stödja genomförandet av rekommendationerna med hjälp av de verktyg som stod till buds. Men det behövs mer samråd ute på fältet, och valuppföljningsuppdrag skulle kunna sändas ut oftare. Slutligen finns det ingen central översikt över rekommendationerna och heller ingen systematisk bedömning av deras genomförandestatus. Vi lämnar ett antal rekommendationer om ytterligare förbättringar av dessa aspekter.