Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 04/2019: Kontrollsystemet för ekologiska produkter har blivit bättre, men några utmaningar kvarstår

Swedish icpdf.png 2 MB
14-03-2019

Sedan 1991 har EU ett kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av ekologiska produkter. Syftet är att konsumenterna ska kunna lita på att ekologiska regler tillämpas i distributionskedjans alla led. Den ekologiska sektorn i EU har vuxit snabbt under de senaste åren. Vi följde upp vår särskilda rapport nr 9/2012 från juni 2012 och kunde konstatera att kontrollsystemet hade blivit bättre. Våra rekommendationer hade i allmänhet genomförts, men några utmaningar kvarstod. Vi lämnar rekommendationer om hur de kvarstående brister avseende EU-produkter som vi identifierade i medlemsstaterna kan åtgärdas, om hur tillsynen av importerade ekologiska produkter kan förbättras genom bättre samarbete och om att mer kompletta spårbarhetskontroller bör göras.