Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Översikt nr 03/2020: EU:s åtgärder med anledning av Kinas statligt styrda investeringsstrategi

Swedish icpdf.png 2 MB
10-09-2020

Sedan 1980-talet tillämpar Kina en ”statligt styrd investeringsstrategi” i syfte att möjliggöra en stark och exportdriven ekonomi. Vi undersökte EU:s åtgärder med anledning av strategin.

Vår översikt visade att det var svårt att få fram fullständiga och aktuella uppgifter och på det viset få överblick över de investeringar som utgör en del av Kinas investeringsstrategi i EU. Vi fann inte heller någon formaliserad och övergripande analys av riskerna och möjligheterna för EU. Framtida utmaningar kommer att handla om att förbättra utarbetandet, genomförandet, övervakningen, rapporteringen och utvärderingen av EU–Kina-strategin. En annan utmaning blir att samordna EU-institutionernas och medlemsstaternas åtgärder genom att främja informationsutbyte.

 

PodECAst_ Review on EU-China Video_ Review on EU-China