Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 02/2021: EU:s humanitära bistånd till utbildning: hjälper barn i nöd men behöver bli mer långsiktigt och nå fler flickor

Swedish icpdf.png 2 MB
21-01-2021

Kommissionen ökade biståndet till utbildning i nödsituationer och utdragna kriser till 10 % av det totala humanitära biståndet 2019. Vi bedömde hur kommissionen förvaltade den nya biståndsnivån. Vi konstaterade att projekten var relevanta och uppnådde sina förväntade resultat men att de nådde färre flickor än pojkar. De flesta projekten i vårt urval var för kortsiktiga jämfört med behoven och kommissionen identifierade inte tillräckligt många möjligheter till ökad kostnadseffektivitet. De flesta projekten fortsatte att gynna barn efter det att de hade avslutats, men projekt för kontantstöd till utbildning gjorde inte mycket för att minska beroendet av kontantstöd. Vi rekommenderar mer långsiktig finansiering, förbättrad kostnadsanalys, mer stöd till flickor och ökad hållbarhet för projekt för kontantstöd.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.