-->

Internationell handel

​EU:s tullunion har blivit världens största handelsblock. Våra rapporter har varit inriktade på både den fysiska infrastrukturen som underlättar EU:s handel med omvärlden och på de ekonomiska förfaranden som ligger till grund för den.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Internationella regler, frihandel och multilateralism är grundläggande EU-principer. Ny ekonomisk dynamik kan komma att innebära att EU måste justera sina handelsförbindelser, trycka mer på grundvärderingarna i sina handelspartnerskap och stärka sin konkurrenskraft i världsekonomin, eller riskera att utrikeshandeln minskar.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.