Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Přezkum č. 05/2021: Rámec EU pro velké projekty dopravní infrastruktury: mezinárodní srovnání

Czech icpdf.png 2 MB
25.11.2021

Velké infrastrukturní projekty hrají při realizaci transevropské dopravní sítě EU klíčovou úlohu. V tomto přezkumu se porovnává rámec EU pro provádění těchto projektů s praxí ve vybraných zemích a hledají se postupy, jimiž by se Komise a tvůrci politik mohli inspirovat a případně je upravit pro kontext Evropské unie.

Nenalezli jsme žádný postup, který by mohl pomoci řešit nedostatky EU týkající se strategie. U postupů týkajících se koordinace, výběru, monitorování a hodnocení ex post však poukazujeme na relevantní příklady.

​Rovněž jsme analyzovali stávající překročení rozpočtu a harmonogramu u šesti projektů spolufinancovaných EU. U čtyř z těchto projektů došlo ve srovnání s globální referenční hodnotou k menšímu překročení rozpočtu, většina z daných šesti projektů ale zároveň v průměru zaznamenala větší zpoždění ve svém harmonogramu realizace.