Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning nr. 21/2015: Analyse af de risici, der knytter sig til anvendelsen af en resultatorienteret tilgang i forbindelse med EU’s udviklings- og samarbejdsforanstaltninger

Danish icpdf.png 786 KB
16-12-2015

​I vores analyse identificerede vi ni væsentlige
risikoområder, der knytter sig til anvendelsen af en
resultatorienteret tilgang i forbindelse med EU’s
udviklings- og samarbejdsforanstaltninger.
Vores analyse viste, at Kommissionen havde identificeret
disse risikoområder korrekt. Den viste også, at der er
interesse for Kommissionens initiativer til at forbedre
resultaterne af EU’s udviklings- og
samarbejdsforanstaltninger.
Ikke desto mindre vil det kræve yderligere bestræbelser
at gøre disse initiativer fuldt ud effektive. Vi fremsætter
en række anbefalinger med dette for øje.