Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 07/2021: EU's rumprogrammer Galileo og Copernicus: Tjenesterne er i luften, men der skal sættes yderligere skub i anvendelsen

Danish icpdf.png 4 MB
21-04-2021

Det globale satellitnavigationssystem Galileo og jordovervågningsprogrammet Copernicus er flagskibe i EU's rumpolitik. De yder værdifulde tjenester, som giver mulighed for mere præcis navigation og tidsbestemmelse og leverer værdifulde data om Jorden.

Der findes imidlertid endnu ikke en omfattende strategi for fremme af anvendelsen af disse tjenester og ingen konceptuel statistisk ramme for en pålidelig vurdering af programmets fordele.

Vi konstaterede mangler i overvågningen af anvendelsen og bemærkede, at visse af Galileo's centrale funktioner endnu ikke er tilgængelige. Målene for og effekten af flere centrale tiltag til støtte for anvendelsen af de tjenester, som leveres af Galileo og Copernicus, var ikke klare, og Kommissionen har kun til dels udnyttet potentialet til at fremme disse tjenester i EU's lovgivning eller standarder.

Vi fremsætter anbefalinger med henblik på at afhjælpe disse forhold.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.